cho thuê căn hộ Vinhomes

Cho thuê căn hộ Landmark 1 Vinhomes Central Park 2PN

$ 1,100USD/ Tháng Vinhomes Central Park Cho thuê căn hộ Landmark 1 Vinhomes Central Park 2PN – Mã căn: l1.04 – Vị trí: 208 Nguyễn Hữu…
2
2
62.5 m2

Cho thuê căn hộ Central 1 Vinhomes Central Park 1PN

$ 750USD/ Tháng Vinhomes Central Park Cho thuê căn hộ Central 1 Vinhomes Central Park 1PN – Mã căn: C1.03 – Vị trí: 208 Nguyễn Hữu…
53.3 m2 m2

Cho thuê căn hộ Park 3 Vinhomes Central Park 4PN

$ 2,900USD/ Tháng Vinhomes Central Park Cho thuê căn hộ Park 3 Vinhomes Central Park 4PN – Mã căn: p3.11 – Vị trí: 208 Nguyễn Hữu…
4
3
187.7 m2

Cho thuê căn hộ Central 1 Vinhomes Central Park 3PN

$ 1,700USD/ Tháng Vinhomes Central Park Cho thuê căn hộ Central 1 Vinhomes Central Park 3PN – Mã căn: C1.10 – Vị trí: 208 Nguyễn Hữu…
3
2
114.7 m2

Cho thuê căn hộ Central 1 Vinhomes Central Park 1 PN

$ 750USD/ Tháng Vinhomes Central Park Cho thuê căn hộ Central 1 Vinhomes Central Park 1PN – Mã căn: C1.03 – Vị trí: 208 Nguyễn Hữu…
1
1
53.3 m2

sang nhượng căn hộ Vinhomes

Cần bán căn hộ Landmark 2 Vinhomes Central Park 3PN

$ 7/tỷ4 Vinhomes Central Park Cần bán căn hộ Landmark 2 Vinhomes Central Park 3PN – Mã căn: l2.01 – Vị trí: 208 Nguyễn Hữu…
3
2
106.1 m2

Cần bán căn hộ Landmark 2 Vinhomes Central Park 3PN

$ 7tỷ Vinhomes Central Park Cần bán căn hộ Landmark 2 Vinhomes Central Park 3PN – Mã căn: l2.03 – Vị trí: 208 Nguyễn Hữu…
3
2
100.2 m2

Cần bán căn hộ Landmark 1 Vinhomes Central Park 1PN

$ 3/tỷ8 Vinhomes Central Park Cần bán căn hộ Landmark 1 Vinhomes Central Park 1PN – Mã căn: l1.05 – Vị trí: 208 Nguyễn Hữu…
1
1
54.3 m2

Cần bán căn hộ Landmark 1 Vinhomes Central Park 1PN

$ 4/tỷ3 Vinhomes Central Park Cần bán căn hộ Landmark 1 Vinhomes Central Park 1PN – Mã căn: l1.05 – Vị trí: 208 Nguyễn Hữu…
1
1
54.3 m2

Cần bán căn hộ Central 3 Vinhomes Central Park 3 PN

$ 6/tỷ8 Vinhomes Central Park Cần bán căn hộ Central 3 Vinhomes Central Park 3 PN – Mã căn: C3.03 – Vị trí: 208 Nguyễn…
3
2
120.5 m2

Cần bán căn hộ Central 3 Vinhomes Central Park 3 PN

$ 6/tỷ7 Vinhomes Central Park _Cần bán căn hộ Central 3 Vinhomes Central Park 3 PN – Căn hộ Central 3 Vinhomes Central Park 3PN…
3
2
120.5 m2

Cần bán căn hộ Central 3 Vinhomes Central Park 3PN

$ 6/tỉ 9 Vinhomes Central Park Cần bán căn hộ Central 3 Vinhomes Central Park 3PN – Mã căn: C3.02 – Vị trí: 208 Nguyễn Hữu…
3
2
117.7 m2

Cần bán căn hộ Central 1 Vinhomes Central Park 1PN

$ 3/tỷ75 Vinhomes Central Park Cần bán căn hộ Central 1 Vinhomes Central Park 1PN – Mã căn: C2.10 – Vị trí: 208 Nguyễn Hữu…
1
1
56.8 m2

Cần bán căn hộ Central 1 Vinhomes Central Park 3PN

$ 7/tỷ8 Vinhomes Central Park Cần bán căn hộ Central 1 Vinhomes Central Park 3PN – Mã căn: C1.10 – Vị trí: 208 Nguyễn Hữu…
3
2
114.7 m2

TIN TỨC